شرایط شرکت در کنکور سراسری - مشاوره تحصیلی تلفنی

شرایط شرکت در کنکور سراسری داوطلبان ثبت نام کنکور 97 باید از شرایط شرکت در کنکور سراسری با خبر باشند و بدانند که آیا واجد شرایط شرکت در این آزمون بزرگ هستند یا خیر . مطلع بودن از شرایط شرکت در کنکور سراسری تاثیر بسزایی در فرآیند ثبت نام کنکور دارد. شرایط شرکت در کنکور  سراسری به دو قسمت قابل تفکیک می باشد . این دو قسمت شامل شرایط عمومی شرکت در کنکور  و شرایط اختصاصی شرکت در کنکور تقسیم می ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

مشاوره کنکور انسانی ۹۷ تلفنی- مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره کنکور انسانی ۹۷ تلفنی- مشاوره تحصیلی تلفنی برای مشاوره کنکور انسانی اغلب دانش آموزان گروه آزمایشی علوم انسانی برای تحصیل در رشته های  مانند: رشته باستان شناسی ,رشته علوم اقتصادی ,رشته دانشگاهی علوم اقتصادی ,رشته اقتصاد حمل و نقل ,رشته علوم اجتماعی ,رشته,الهیات و معارف اسلامی ,رشته علوم و ارتباط اجتماعی ,رشته فلسفه ,رشته فقه و حقوق اسلامی ,رشته فقه و اصول اسلامی ,رشته حسابداری حسابرسی ,رشته حسابداری مالیاتی ,رشته حسابداری ,رشته ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی - مشاوره ثبت نام تحصیلی

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و برادران از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند. شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی الف) اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

اخبار تحصیلی

مشاهده همه

مشاوره انزوا تلفنی - خدمات مشاوره روانشناسی

مشاوره انزوا تلفنی از جمله خدماتی می باشد که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره انزوا تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت همسر و … نیز آماده پاسخگویی به مشکلات شما هم میهنان عزیز می ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

مشاوره گوشه گیری تلفنی - خدمات مشاوره روانشناسی

مشاوره گوشه گیری تلفنی از جمله خدماتی است که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره گوشه گیری تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت همسر و … نیز آماده ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

مشاوره گوشه گیری تلفنی - خدمات مرکز مشاوره روانشناسی

مشاوره گوشه گیری تلفنی از جمله خدماتی است که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره گوشه گیری تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت همسر و … نیز آماده ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

تازه های روانشناسی

مشاهده همه

مشاوره خیانت همسر تلفنی - خدمات مشاوره خانواده

مشاوره خیانت همسر تلفنی از جمله خدماتی می باشد که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره خیانت همسر تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت همسر و … نیز آماده پاسخگویی به مشکلات شما هم ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

مشاوره نگهداری سالمند تلفنی - خدمات مشاوره خانواده

مشاوره نگهداری سالمند تلفنی از جمله خدماتی می باشد که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره نگهداری سالمند تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت و … نیز آماده ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

مشاوره سالمندان تلفنی - خدمات مشاوره خانواده

مشاوره سالمندان تلفنی از جمله خدماتی می باشد که مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب ارائه می دهد. در کنار مشاوره سالمندان تلفنی ، مرکز مشاوره صدای رهیاب در زمینه های مشاوره زندگی مشترک تلفنی ، مشاوره طلاق تلفنی ، مشاوره روانشناسی تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره کودک تلفنی ، مشاوره تلفنی نوجوان، مشاوره تحصیلی تلفنی،‌ مشاوره تلفنی ازدواج،‌ مشاوره افسردگی،‌ مشاوره جنسی،‌ مشاوره خیانت و … نیز آماده جوابگویی به مشکلات شما هم میهنان عزیز می باشد. مرکز ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

تازه های خانواده

مشاهده همه